گاه نوشته های مه جان

همه مه جان بدون سانسور برای بعد ها :)

گاه نوشته های مه جان

همه مه جان بدون سانسور برای بعد ها :)

گاه نوشته های مه جان

از خوشی ها دلتنگی های بشری که من باشم.
بقول عام تروشات ذهنی... :)

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
نویسندگان
این جا وقتی ایجاد شد که "او" چهار روز بود که نبود.
شاید هم بیشتر...
برای کم کردن فشار روانی مینویسم. :) قرار نیست همیشه ناله باشد. شاید روزی شاد ترین وبلاگ شد.
مثلا همین فردا یا یک هفته بعد. شاید هم سال ها بعد...